Clubavonden:
Elke derde woensdag van de maand, vanaf september t/m mei  Aanvang 20 uur.
Panoramazaal in de Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen.

Jaarprogramma:
In samenspraak met de leden zorgt het bestuur voor een aantrekkelijk jaarprogramma. Zie  voor een overzicht onder "Programma".

Contributie:
De contributie bedraagt 50 euro per seizoen.

Bestuur Fotoclub Dalfsen:
Voorzitter: Bas Noordzij
Secretaris:  Henk-Jan Pekkeriet tel: 06 38208835 mail: hjpekkeriet@gmail.com
Penningmeester: Wim Nieuwenhuijzen

 
Historie:
Klik hier voor een korte samenvatting van 60 jaar fotoclub Dalfsen: 60 jaar